Co to jest dynamiczny adres IP - szczegóły

Każdy obywatel ma imię, nazwisko i patronimię. Jest to szczególnie konieczne, aby rozmówcy mogli podczas rozmowy zwrócić się do konkretnej osoby.

Komputer podłączony do Internetu musi również mieć własną nazwę, w przeciwnym razie nastąpi zamieszanie: jak wysłać informacje do tego konkretnego komputera, a nie do innego. Lub: z jakiego komputera są obecnie odbierane dane?

W celu identyfikacji dostawca zapewniający dostęp do sieci WWW jest zobowiązany do podania nazwy każdemu serwisowanemu urządzeniu. Ta nazwa to adres IP.

Jego format to kombinacja liczb od 0 do 9 w postaci: xxx.xxx.xxx.xxx, łącznie do 12 cyfr. Gdzie xxx to dowolna liczba od 0 do 255. Na przykład: 92.100.86.151. Zasada przypisywania adresu jest ściśle regulowana, wśród ponad miliarda komputerów podłączonych do sieci, nazwane adresy nie mogą się powtarzać.

Oprócz komputerów PC wszystkie urządzenia korzystające z Internetu otrzymują adresy IP: serwery, urządzenia mobilne, laptopy.

Co to jest dynamiczny adres IP?

Co to jest dynamiczny adres IP?

Sposób zapewniania dynamicznego adresu IP

Po zawarciu umowy o świadczenie usług internetowych właściciel komputera łączy się z siecią, czyli za pośrednictwem serwera dostawcy przechodzi do sieci. W tym przypadku host przypisuje mu „nazwę” - ten sam adres IP z listy aktualnie dostępnych. Jeśli przy każdym połączeniu przypisywany jest nowy adres IP, to w tym przypadku jest on uważany za dynamiczny.

Jest to korzystne dla dostawcy, ponieważ po zakończeniu sesji internetowej użytkownik „zwraca” swój adres IP, a system może go przekazać kolejnemu podłączonemu. Zakres adresów jest ograniczony, dlatego im większy nakład, tym więcej klientów będzie mógł obsłużyć dostawca.

Stałe IP. Różnice w stosunku do dynamiki

Statyczne IP jest zarezerwowane dla użytkownika po zawarciu umowy z firmą. Nawet jeśli komputer kliencki jest w trybie offline, jego adresu IP nie można przypisać do innego urządzenia.

Statyczny adres IP jest zarezerwowany dla użytkownika i nie można go przypisać innemu użytkownikowi

Statyczny adres IP jest zarezerwowany dla użytkownika i nie można go przypisać innemu użytkownikowi

Serwery internetowe mają adres statyczny, konieczne jest, aby działały stabilnie, a znajdujące się na nich strony mogą być znalezione przez użytkownika w dowolnym momencie, w tym samym miejscu.

Uwaga! Wadą statycznego adresu IP dla klienta jest konieczność dopłaty oraz możliwość ataku ukierunkowanego na dany komputer.

Dowiedz się, jaki jest nasz adres IP

Istnieją dwa sposoby sprawdzenia, czy dynamiczny czy statyczny adres IP jest przypisany do komputera:

 1. Przejdź do dowolnej witryny, która pokazuje aktualny adres IP, na przykład 2ip.ru. Duże cyfry po lewej stronie wskazują adres. Wyłącz sieć i włącz ją ponownie, przejdź ponownie do tej samej witryny. Jeśli adres IP się zmienił, jest dynamiczny. Ta metoda będzie działać na wszystkich urządzeniach i we wszystkich systemach operacyjnych. W dowolnej przeglądarce otwórz witrynę 2ip.ru, w lewej części okna znajduje się nasz adres IP

  W dowolnej przeglądarce otwórz witrynę 2ip.ru, w lewej części okna znajduje się nasz adres IP

 2. Zadzwoń do zespołu wsparcia swojego dostawcy lub znajdź umowę serwisową zawierającą wszystkie potrzebne informacje.

Zmiana ze statycznego na dynamiczny adres IP

Aby skonfigurować stały adres IP w Windows 7 i Windows 10, potrzebujesz:

 1. W „Panelu sterowania” znajdź „Centrum sieci i udostępniania”, po lewej stronie - zakładka „Zmiany w ustawieniach adaptera”. Przejdź do menu „Start”, otwórz „Panel sterowania”

  Przejdź do menu „Start”, otwórz „Panel sterowania”

  W kategorii „Widok” wybierz „Duże ikony”, znajdź i otwórz sekcję „Centrum sieci i udostępniania”

  W kategorii „Widok” wybierz „Duże ikony”, znajdź i otwórz sekcję „Centrum sieci i udostępniania”

  Kliknij link „Zmień parametry adaptera”

  Kliknij link „Zmień parametry adaptera”

 2. W otwartym oknie „Połączenia sieciowe” znajdź swoje połączenie, wybierz je (kliknij prawym przyciskiem myszy), kliknij „Właściwości”. W otwartym oknie „Połączenia sieciowe” znajdujemy nasze połączenie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, kliknij element „Właściwości”

  W otwartym oknie „Połączenia sieciowe” znajdujemy nasze połączenie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, kliknij element „Właściwości”

 3. Pojawi się kolejne okno właściwości, w którym dwukrotnie klikamy na pozycję „Protokół internetowy TCP / IPv4”. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy pozycję „Protokół internetowy TCP / IPv4”

  Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy pozycję „Protokół internetowy TCP / IPv4”

 4. W tym miejscu wybieramy opcję „Użyj następującego adresu IP”, wpisujemy ją w polu „Adres IP” i za pomocą klawisza „TAB” automatycznie wypełniamy pozostałe pola. Dalej - potwierdzamy zmiany - „OK”. Wybieramy opcję „Użyj następującego adresu IP”

  Wybieramy opcję „Użyj następującego adresu IP”

  Wpisz swój adres w polu „Adres IP”, użyj klawisza „TAB”, aby automatycznie wypełnić pozostałe pola, kliknij „OK”

  Wpisz swój adres w polu „Adres IP”, użyj klawisza „TAB”, aby automatycznie wypełnić pozostałe pola, kliknij „OK”

Ważny! Jeśli potrzebujesz wykonać odwrotną akcję (przełączenie na adres dynamiczny), włącz opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie” i ponownie - „OK”.

Aby uzyskać statyczny adres IP, aktywuj opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”, kliknij „OK”

Aby uzyskać statyczny adres IP, aktywuj opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”, kliknij „OK”

Dynamiczne opcje IP. Konfiguracja systemu Windows

Pierwsze kroki w systemie Windows są takie same, jak zmiana typu ze statycznego adresu IP na dynamiczny. Za pośrednictwem „Centrum sieci i udostępniania”. Poza polem wyboru „Uzyskaj adres IP automatycznie” nic więcej nie jest potrzebne.

W przypadku dynamicznego adresu IP w niektórych przypadkach może być konieczne określenie adresu MAC: skopiuj z ustawień w systemie Windows i przenieś do ustawień routera.

 1. Przejdź do okna „Połączenia sieciowe” (patrz punkt 1 powyżej), kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, kliknij element „Stan”. Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy, kliknij element „Stan”

  Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy, kliknij element „Stan”

 2. Kliknij przycisk „Szczegóły”. Klikamy na przycisk „Informacje”

  Klikamy na przycisk „Informacje”

 3. W polu „Adres fizyczny” skopiuj adres MAC. W polu „Adres fizyczny” skopiuj adres MAC

  W polu „Adres fizyczny” skopiuj adres MAC

  W ustawieniach routera otwórz sekcję „Sieć”, następnie podsekcję „Klonowanie MAC”, kliknij przycisk „Klonuj adres MAC”, a następnie „Zapisz”

  W ustawieniach routera otwórz sekcję „Sieć”, następnie podsekcję „Klonowanie MAC”, kliknij przycisk „Klonuj adres MAC”, a następnie „Zapisz”

Uwaga! Adres MAC we właściwościach połączenia sieciowego i ustawieniach routera muszą być zgodne .

Pozostałe ustawienia są zwykle określane automatycznie.

Konfiguracja routera

W tym kroku musisz przejść do ustawień routera. Zwykle robi się to z poziomu przeglądarki:

 1. Zamiast nazwy strony wpisywane jest IP urządzenia (patrz informacje w instrukcji), często jest to: 192.168.0.1. Wprowadź adres IP urządzenia w wierszu przeglądarki

  Wprowadź adres IP urządzenia w wierszu przeglądarki

 2. Jeśli wszystko się zgadza, zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Domyślnie może to być: admin - admin. Wpisujemy login i hasło, możemy znaleźć ustawienia fabryczne z tyłu routera, jeśli zmieniliśmy nasze, wciskamy „Wyślij”

  Wpisujemy login i hasło, możemy znaleźć ustawienia fabryczne z tyłu routera, jeśli zmieniliśmy nasze, wciskamy „Wyślij”

  Dane umożliwiające dostęp do ustawień routera znajdują się z tyłu routera.

  Dane umożliwiające dostęp do ustawień routera znajdują się z tyłu routera.

  Uwaga! Często napisane na tabliczce znamionowej routera (na spodzie urządzenia).

 3. Poszukiwana opcja powinna włączać lub wyłączać automatyczne pobieranie adresu IP. Na przykład: - „Uzyskaj adres IP automatycznie”, - akceptacja adresu w trybie automatycznym. Lub: „Uzyskaj statyczny adres IP”, aby uzyskać stały adres IP. Menu i ustawienia mogą się różnić dla różnych routerów. Otwórz sekcję „Sieć”, wybierz „Dynamiczne IP” w polu „Typ połączenia WAN”, wszystkie inne ustawienia są wykonywane automatycznie

  Otwórz sekcję „Sieć”, wybierz „Dynamiczne IP” w polu „Typ połączenia WAN”, wszystkie inne ustawienia są wykonywane automatycznie

 4. Następnie musisz ponownie uruchomić urządzenie. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz” lub „Zapisz”. Kliknij przycisk „Zapisz” lub „Zapisz”

  Kliknij przycisk „Zapisz” lub „Zapisz”

Plusy i minusy dwóch typów adresów IP

Potrzebny jest stały adres IP:

 • zorganizować domowy serwer internetowy, który jest stale online;
 • stworzyć serwer pocztowy;
 • jeśli potrzebujesz stabilnego zdalnego dostępu do swojego komputera.

Stałe IP zapewnia pewną stabilność, ale najczęściej nie jest wymagane.

Który adres IP lepiej używać dynamicznego czy statycznego (stałego)?

Który adres IP lepiej używać dynamicznego czy statycznego (stałego)?

Rada! Niezależnie od używanego adresu IP, jeśli właściciel złamie prawo w sieci, odpowiednie władze z łatwością to ustalą. Cała historia przypisania adresu i statystyki odwiedzin są przechowywane na serwerach dostawcy.

Zalety adresów dynamicznych:

 • nie jest wymagana dodatkowa opłata;
 • łatwa do zmiany poprzez ponowne uruchomienie modemu / routera;
 • trudno jest włamać się do komputera, jeśli adres się często zmienia.

Jak ukryć swoje prawdziwe IP

Faktyczne pytanie, które interesuje internautów, to zmiana rzeczywistego adresu IP.

Czego możesz potrzebować:

 • aby uzyskać dostęp do stron, które są zablokowane z jakiegokolwiek powodu w kraju, z którego połączona jest sieć;
 • anonimowość;
 • chęć ukrycia faktu ich obecności w plikach dziennika niektórych zasobów;
 • prawdziwe ah-pi jest zabronione na niektórych serwerach.

Nie jest tajemnicą, że w niektórych krajach zabronione jest wchodzenie na niektóre strony, na przykład w ChRL władze źle traktują YouTube. Aby ominąć blokowanie, musisz „zakryć” adres IP. Zdarza się, że użytkownik zostaje ogłoszony „banem”, powiedzmy, na serwerze gry, tutaj też nie można obejść się bez zmiany adresu.

W przypadku adresu IP stosujemy metody anonimowości

W przypadku adresu IP stosujemy metody anonimowości

Lub podróżujący po Internecie po prostu nie chce, aby ktokolwiek identyfikował go w Internecie z powodów osobistych.

Istnieją cztery sposoby wdrożenia anonimowości:

 • Serwer proxy;
 • anonimizacja witryny;
 • Thor;
 • Technologia VPN.

Serwer proxy „zastępuje” oryginalny interfejs ai-pi własnym. Mówiąc dokładniej, użytkownik zasadniczo używa proxy jako pośrednika, przepustki ruchu. Wszystkie wpisy na odwiedzanych serwerach będą oznaczone jej adresem IP. Są płatne - bardziej niezawodne i szybsze. Darmowy - trudny do znalezienia i przeciętna prędkość.

Witryna anonimizująca, ten sam serwer proxy, ale pozwala tylko na poruszanie się po stronach internetowych. Nikt nie będzie wiedział, kiedy i jakie zasoby przeglądano. Usługi są płatne, teraz nie są zbyt popularne.

Darmowa przeglądarka Tor tworzy łańcuch serwerów proxy z całego świata, nie wymaga pieniędzy, ale nie zawsze działa szybko. Ruch jest szyfrowany. Istnieją wersje dla wszystkich systemów operacyjnych.

Korzystanie z przeglądarki Tor do zmiany adresu IP

Korzystanie z przeglądarki Tor do zmiany adresu IP

Najpotężniejszym narzędziem jest VPN, „wirtualne sieci prywatne”. Pomiędzy komputerem użytkownika a dostawcą tworzony jest kanał, przez który zaszyfrowany ruch przechodzi w obu kierunkach. Wymaga oprogramowania - klienta szyfrowania. Właściciele serwerów VPN zażądają płatności, chociaż istnieje wiele bezpłatnych projektów.

Tak więc, jeśli nie musisz tworzyć serwera w domu, dynamiczny adres IP nadaje się do codziennej pracy, jego ciągła zmiana nie spowoduje żadnych niedogodności.

Dowiedz się, czym różnią się adresy statyczne od dynamicznych oraz jak utworzyć stały adres z nowego artykułu - „Statyczny adres IP”.

Znajdź klucz licencyjny Windows 10

Najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem jest użycie programu ProduKey. Jest to program firmy Microsoft, który pomaga zidentyfikować klucze do różnych produktów. Nie musisz instalować go na swoim komputerze, po prostu pobierz go z oficjalnej strony internetowej.

 1. Pobierz program ProduKey z oficjalnej strony internetowej. Na oficjalnej stronie kliknij „Pobierz”

  Na oficjalnej stronie kliknij „Pobierz”

 2. Otwórz spakowany plik i kliknij „Wypakuj”. Wybierz miejsce do przechowywania plików. Otwieranie spakowanego pliku

  Otwieranie spakowanego pliku

  Kliknij „Wyodrębnij”

  Kliknij „Wyodrębnij”

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót ProduKey, wybierz „Uruchom jako administrator”. Klawisze pojawią się w głównym oknie aplikacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót ProduKey, wybierz „Uruchom jako administrator”

  Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót ProduKey, wybierz „Uruchom jako administrator”

  Klawisze zobaczymy w głównym oknie aplikacji.

  Klawisze zobaczymy w głównym oknie aplikacji.

 4. Możesz pobrać klucz z rejestru systemowego, jeśli system Windows nie został jeszcze załadowany, w tym celu na pasku narzędzi programu kliknij „Wybierz źródło”. Kliknij przycisk „Wybierz źródło”

  Kliknij przycisk „Wybierz źródło”

 5. Pojawi się okno, w którym musisz określić, której wersji systemu Windows użyć do pobierania danych. Umieść znacznik wyboru na pozycji „Załaduj klucze produktu zewnętrznych instalacji systemu Windows ze wszystkich dysków aktualnie podłączonych do komputera”, kliknij „OK”

  Umieść znacznik wyboru na pozycji „Załaduj klucze produktu zewnętrznych instalacji systemu Windows ze wszystkich dysków aktualnie podłączonych do komputera”, kliknij „OK”

Uwaga! Jest to przydatne, jeśli musisz ponownie aktywować ponownie zainstalowany system operacyjny.

Wideo - jak utworzyć dynamiczny adres IP

Pozdrowienia dla bloga, przyjaciele. Wielu słyszało o zwracaniu się. Ale nie każdy ma jasne pojęcie o tym, co jest IP do czego jest potrzebny, jakie możliwości otwiera jej obecność. Z dzisiejszego materiału dowiesz się również, jakie są adresy, czym się od siebie różnią.

Dzisiejszy materiał będzie miał głównie charakter teoretyczny i jest przeznaczony dla osób, które zaczęły samodzielnie studiować zasady budowy sieci komputerowych lub chcą poszerzyć swoje horyzonty ogólnorozwojowe. Co w naszych czasach wcale nie jest zbyteczne.

Dwa komputery lub (dowolne inne urządzenia) połączone kablem sieciowym (lub za pomocą fal radiowych) są już siecią komputerową. Od dawna istnieje technologia, za pomocą której te dwa urządzenia są łączone w sieć, nazywana jest środowiskiem sieciowym. To jest cały kompleks oprogramowania, które „widzi”

współpracuje z różnymi rodzajami sprzętu komputerowego i obsługuje różne sposoby sterowania tym sprzętem. Jeden z komputerów generuje sygnał elektryczny (optyczny, radiowy). Połączenie tych sygnałów to rodzaj kodu binarnego, który w określonej kolejności trafia na kartę sieciową.

Dalej wzdłuż kabla (lub w inny sposób) dane te trafiają do tej samej karty drugiego komputera. Zawiera oprogramowanie, które „rozumie” otrzymany kod. A potem wszystko zależy od zadania. W odwrotnej kolejności otrzymane dane są konwertowane na dane, które zostały pierwotnie „wysłane”. Na przykład komunikujesz się z osobą za pośrednictwem sieci społecznościowej za pośrednictwem tekstu, zdjęć i filmów. O ile wideo różni się od alfabetu Morse'a, opisany proces wymiany danych między komputerami jest znacznie bardziej skomplikowany niż to, co właśnie opisałem.

Ale nie bój się trudności. Twoje komputery mają wszystko, czego potrzebują do wykonania tej pracy. Wiele różnych komputerów może być połączonych w sieć przy użyciu wspólnego języka, który jest taki sam dla wszystkich. Ten język nazywa się protokołami. W naszym przypadku mówimy o protokołach sieciowych. Z reguły komputery używają nie jednego, ale kilku protokołów sieciowych podczas wymiany danych. Wszystkie protokoły są zgodne z tymi samymi otwartymi standardami, co gwarantuje ogólną kompatybilność komputerów i eliminuje zobowiązania wobec jakiegokolwiek producenta.

W naszym przykładzie mamy do czynienia z siecią dwóch komputerów. Ale wiemy, że nowoczesne sieci to większe rzeczy. Podobnie protokoły różnią się złożonością świadczonych usług i wzajemną interakcją podczas rozwiązywania określonego zadania. Na przykład komputer okresowo odpytuje sąsiada, wysyłając określony sygnał, taki jak: „Jestem tutaj”. Każdy z protokołów dodaje określony unikalny nagłówek do tych danych, a następnie przesyła dane do następnego protokołu, dodaje własny nagłówek i tak dalej w określonej kolejności aż do końca.

Na końcu tworzony jest zestaw danych, który jest następnie przesyłany przez kartę sieciową do żądanego komputera i, w odwrotnej kolejności, dane są przetwarzane na komputerze odbiorczym do żądanej postaci. Rzecz w tym, że komputer to pakiet sprzętu (sprzętu) i oprogramowania. Aby sygnał dotarł do określonego mikroukładu na płycie głównej Twojego komputera, musi zostać przekonwertowany na postać, którą ten mikroukład „rozumie”.

Sygnał musi najpierw przejść pomyślnie przez kartę sieciową. Jest to jeden z powodów istnienia pewnej liczby protokołów sieciowych. Ta liczba jest również nazywana „stosem protokołów”. Przetwarzanie przebiega „wzdłuż stosu” od złożonego do prostego i od prostego do złożonego, chociaż tutaj wszystko jest względne. Sygnał przechodzi przez określone poziomy, aż program końcowy przetwarza go do końcowego wyniku - będzie to otwarta strona tej witryny lub otrzymana wiadomość e-mail.

Ma znaczenie, gdzie wysyłane są Twoje sygnały. Jeśli komputer jest w kolejnym biurze, to wystarczy do tego protokół łącza danych (przykładem takiego protokołu jest Wi-Fi). Ale jeśli twój sygnał trafi do sieci społecznościowej, sprawa nie jest już bez IP (Protokol internetowy). Na całej długości łańcucha. Twój router Wi-Fi przetwarza sygnały otrzymane z komputera do pewnego momentu. Ale potem kontrola jest przekazywana do protokołu transportowego IP a twój spakowany sygnał już leci pod adres po najbardziej optymalnej trasie (z punktu widzenia tego właśnie protokołu).

Z prędkością światła przechodzi przez dziesiątki pośrednich routerów, jest przez nie przepakowywany, wysyłany do następnego, aż osiągnie żądany (ma to samo IP, które Twój komputer zapisał w nagłówku). Następnie sygnał przesyłany jest do wymaganego serwera, z którego generowane są sygnały odpowiedzi z tą samą prędkością i po powrocie trafiają na wyświetlacz Twojego monitora w postaci wymaganych informacji. Wszystko to jest możliwe dzięki interakcji protokołów TCP и IP (Tokup Control Protokol /Internet Protokol ).

Najważniejsze funkcje protokołu IP jest adresowanie иwytyczanie ... Zawiera programowo własny system adresowania do identyfikacji komputerów w sieciach o niemal dowolnej wielkości. Wszyscy słyszeli o wersji protokołu IPv6 - jest jeszcze potężniejsza niż zwykły IPv4, jego zakresy adresów są znacznie szersze i wielu dostawców już używa ich do nadawania adresów statycznych.

Adres IP nie jest przypisywany do komputera, ale do karty sieciowej komputera. Jeśli na komputerze są zainstalowane dwa z nich, ten system będzie miał dwa adresy. Jeśli w sieci znajduje się również router lub modem 3g, aby uzyskać dostęp do Internetu, to każdemu z tych urządzeń zostanie przypisane własne unikalne „szare” IP -adres. Twój smartfon korzysta z tych samych standardów dostępu do Internetu, z tą różnicą, że usługi i adresy są dostarczane przez operatora komórkowego.

Statyczny adres IP - do czego służy?

Standardy protokołów TCP / IP opublikowane na początku lat osiemdziesiątych XX wieku i opisane w specjalnych dokumentach. Technologia była testowana od dawna i dziś, gdy komputer jest podłączony do prawie każdej sieci, można go przypisać statyczny lub dynamiczny IP adres. Składa się z ciągu liczb oddzielonych kropkami (oktetami). Na przykład pierwsza wartość określa liczbę podsieci i komputerów (węzłów) w każdej podsieci:

Statyczny (lub stały) IP - adres nadawany jest przez administratora systemu. Jeśli mówimy o Internecie, adres podaje dostawca Internetu. Główną zaletą takiego adresu jest jego spójność. Adres statyczny jest przypisany do konkretnego abonenta na cały okres korzystania z usług konkretnego dostawcy Internetu i nie ulega zmianie. Jak wspomniano wcześniej, najważniejszymi funkcjami protokołu IP są adresowanie i routing. Posiadanie własnego statycznego „białego” adresu pozwoli ci rozwiązać następujące zadania:

 • organizować lokalne sieci komputerowe z wewnętrznymi (statycznymi lub dynamicznymi) adresami IP oraz zapewniać dostęp do Internetu wybranym komputerom w sieci;
 • konfigurować dostęp użytkowników do baz danych (SQL, 1c-księgowość) z niemal każdego miejsca przez Internet;
 • łączyć różne sieci;
 • konfigurować wymianę plików przez serwer FTP i organizować dostęp do nich przez Internet;
 • skonfigurować dostęp z Internetu do poczty, gry, pliku, serwera proxy i tak dalej.

W ten sposób działają organizacje, indywidualni przedsiębiorcy, których oddziały są rozproszone w różnych obszarach. Jest jednak wielu zwykłych ludzi, którzy używają dedykowanego adresu statycznego do budowy swoich sieci prywatnych, a czasami łączy się w nich całkiem duża liczba użytkowników - na przykład cała ulica lub blok. Ponieważ pakiet usług dostarczany przez protokół IP jest szersza i bardziej złożona, wówczas koszt usług dostawcy Internetu z zapewnieniem stałego adresu będzie nieco droższy.

Dynamiczny adres IP - co to jest?

Dynamiczny IP działa dokładnie tak samo, jak adres statyczny, prawie się od niego nie różni. Główną różnicą jest to, że zmienia się automatycznie za każdym razem, gdy urządzenie jest włączane / restartowane. Na przykład, jeśli protokół jest włączony na routerze DHCP - wszystkie podłączone do niego urządzenia mogą automatycznie odbierać adresy. Włączyłeś smartfon i gdzieś na serwerze Twojego operatora jego interfejs sieciowy został automatycznie zarejestrowany pod określonym adresem.

Dynamiczny IP dość do użytku domowego. Pakiety danych są również wysyłane z komputera do sieci i odwrotnie. Ale adres zmienia się na nowy po ponownym uruchomieniu komputera, routera, karty sieciowej, serwera. Wolny adres jest wybierany z określonego zakresu adresów i urządzenie jest do niego podłączone. Należy to wziąć pod uwagę, jeśli używasz dynamiki IP do debugowania, testowania portów i tak dalej.

Co oznacza „szary adres IP”?

Ponadto adresy są podzielone na „szare” i „białe”. Biały adres to adres zewnętrzny nadany przez dostawcę usług internetowych. Wyobraźmy sobie teraz, że zarejestrowałeś go na routerze domowym. Nasze dwa domowe komputery są podłączone do routera. Mają przypisane adresy dynamiczne - są to tak zwane adresy wewnętrzne Twojej sieci domowej. Nazywa się je wtedy „szarymi”. Dostęp do nich z Internetu jest zwykle zamknięty. Dlatego nie można ich używać w tak szerokim zakresie funkcjonalności, jaki zapewniają adresy „białe”.

Niektórzy usługodawcy internetowi mogą nadawać „szary” adres jako adres IP. Wcześniej operatorzy komórkowi grzeszyli tym, teraz nie wiem, jak się mają - dawno nie korzystałem z takich taryf. Taki adres jest dość wydajny, dopóki nie dojdzie do ustawień sieciowych - otwierania portów, ustawiania dostępu do plików komputerowych z zewnątrz. Szybkość jest znacznie zmniejszona lub połączenie jest przerwane. Koniecznie sprawdź ten punkt przy zakupie usługi.

Natknąłem się również na darmowych dostawców DDNS / usługi hostingowe, które obejmowały bezpłatne świadczenie IP adresy. Po rejestracji otrzymasz adres. Dostawca zniknął sześć miesięcy później i zostałem bez adresu. Nawiasem mówiąc, pracował słabo z przerwami. Kiedy w końcu pociągnęli za kabel, wziąłem już normalną taryfę.

Jak uzyskać biały adres IP, jego zalety i wady

Jest tylko jeden minus - opłata abonamentowa. Ale nie drogie. Oczywiście dla osoby prawnej usługi są zawsze droższe niż dla osoby fizycznej. Aby otrzymać „biały” pełnoprawny adres statyczny, należy przeanalizować usługi świadczone w miejscu zamieszkania i wybrać najlepszą dla siebie ofertę.

„Biały” adres statyczny nadany przez dostawcę usług internetowych jest zarejestrowany w ustawieniach routera. Gray IP jest rejestrowany w ustawieniach karty sieciowej komputera lub smartfona.

Rostelecom, Teleseti, MTS, Megafon, Beeline - ci dostawcy zapewniają niezbędne pakiety usług. Koszt abonamentu wzrośnie dla osoby fizycznej o 150-200 rubli miesięcznie. W przypadku osoby prawnej opłata może wynosić około 4000-6000 rubli, wszystko zależy od jej wielkości i liczby połączonych numerów. Twój adres jest zdecydowanie „biały”, jeśli nie znajduje się w zakresach:

 • od 10.0.0.0 do 10.255.255.255;
 • od 172.16.0.0. 172,31,255,255;
 • 192.168.0.0. przez 192.168.255.255.

Jak znaleźć adres IP na swoim komputerze?

Znalezienie adresu jest bardzo łatwe. Na początek możesz dowiedzieć się, jaki mamy typ adresu - statyczny czy dynamiczny. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia, otwórz parametry połączenia sieciowego:

Otwórz „Centrum sieci i udostępniania”:

Znajdź „Zmień parametry adaptera”, przejdź tam:

Przejdź do „Właściwości” wybranej karty sieciowej. Ten adapter musi być fizyczny, a nie wirtualny:

Znajdujemy protokół „IPv4” i przechodzimy do jego właściwości:

Oto cenne okno. Jeśli warto „Przypisz adres automatycznie”, to na pewno masz dynamiczny typ adresu.

Statyczny, „szary” adres IP może wyglądać następująco, jeśli jest skonfigurowany:

Wiersz „Brama domyślna” zawiera adres IP przypisany do routera, do którego jest podłączony komputer. Ten zakres adresów pasuje do 254 komputerów. Routerowi zwykle przypisywany jest adres pod numerem „1”, jeśli ustawienia są wykonywane ręcznie. Gdy DHCP jest aktywowany, numery mogą być przydzielane automatycznie .

Aby znaleźć zewnętrzny adres IP, przejdź do Internetu i wpisz Yandex „Find out IP…”

Jeśli zdecydujesz się zmierzyć prędkość Internetu, to będzie tam również widoczny adres zewnętrzny:

Gdzie mogę znaleźć adres IP na routerze?

Jeśli masz router, możesz skonfigurować adres podany na routerze. Adres routera jest zwykle zapisany z tyłu obudowy. Jeśli masz nowoczesny router zakupiony od dostawcy, z reguły adres oraz login i hasło znajdują się na pudełku z niego. Nawiasem mówiąc, adres routera to adres IP, ale nie jest to biały adres, ale szary. W przeglądarce wjeżdżamy na adres, wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:

W ustawieniach dowolnego routera zawsze znajduje się zakładka, w której wprowadza się ustawienia internetowe. Wszystko zależy od modelu. Ale istota jest wszędzie taka sama. Tak wygląda statyczny, „biały” (zewnętrzny) adres podany przez dostawcę w „ustawieniach”:

Wewnętrzne, „szare”, statyczne adresy na routerze mogą być również przeglądane, ale w innej sekcji. Wygląd menu jest różny w różnych modelach:

Co możesz zrobić, jeśli znasz adres IP komputera innej osoby?

Nie należy przekazywać informacji dostarczonych przez dostawcę osobom z zewnątrz. Jeśli twój komputer i sieć są poprawnie skonfigurowane z punktu widzenia bezpieczeństwa (włączone są zapory ogniowe, ochrona hasłem jest zorganizowana na komputerze, skonfigurowano ustawienia konta, istnieje dobry krajowy płatny program antywirusowy), to znacznie zwiększy to bezpieczeństwo. Dowiedzieliśmy się już, że wewnętrzne, „szare” adresy są niedostępne z Internetu, jeśli nie zostaną wprowadzone ustawienia zezwalające.

Jeśli to konieczne, adres można nadal prześledzić wzdłuż łańcucha, o którym powiedziano, w celu ustalenia lokalizacji komputera. Możliwe jest określenie dostawcy, który go wydał, na podstawie zakresu adresów. Istnieją strefy internetowe i programy, które w pewnym stopniu zapewniają abonentowi anonimowość. Chociaż zapewnienie trwałej całkowitej anonimowości w naszych czasach jest dość trudne, wymaga to środków i wiedzy. Administracja systemem w sieci to inna sprawa. Oprócz usług świadczonych przez statyczny, biały adres możesz zrobić wiele przydatnych rzeczy:

 • połączyć się zdalnie z pulpitem żądanego komputera;
 • organizować wymianę wiadomości (czat) między komputerami w sieci;
 • dostęp do udostępnionych folderów na wybranym komputerze i wymiana dokumentów;
 • obudź komputer przez sieć;
 • Zainstaluj system Windows przez sieć;
 • Otwieraj dokumenty na innym komputerze, jeśli skonfigurujesz do nich dostęp;
 • uzyskać dostęp do udostępnionej drukarki podłączonej do wybranego komputera;
 • uzyskać dostęp do sprzętu sieciowego - skanera, drukarki;
 • sprawdź - ile komputerów jest aktualnie w sieci i czy są jakieś obce urządzenia.

I wiele, wiele innych.

Autor publikacji

0 Komentarze: 61 Publikacje: 386 Rejestracja: 09.04.2015

Każdy komputer podłączony do Internetu lub lokalnej sieci komputerowej ma adres IP. Może być statyczny lub dynamiczny. Jakie są cechy każdego z nich?

Krótko o adresach IP

Zanim porozmawiamy o różnicach między statycznymi i dynamicznymi adresami IP, zróbmy krótką teoretyczną wycieczkę w dziedzinie technologii sieciowych.

Adres IP to niepowtarzalny identyfikator komputera w sieci lokalnej (lub LAN) lub globalnej, jaką jest Internet. Jest to sekwencja 4 grup 3-cyfrowych cyfr, np. „192.192.192.192”, gdzie 192 może być dowolną wartością. Ta zasada konstruowania adresów IP jest taka sama dla wszystkich typów sieci komputerowych - LAN, Internet.

Wyrażenie „statyczny adres IP” lub „dynamiczny adres IP” jest najczęściej używane wyłącznie jako charakterystyka komputera lub serwera. Oznacza to, że należy powiedzieć „ten komputer ma statyczny adres IP”. W dalszej części artykułu rozważymy różnice między adresami IP w tym właśnie kontekście - jako najbardziej powszechnie uznawane.

Istnieje jednak inne podejście do używania terminów „statyczny” i „dynamiczny” adres IP - w celu oznaczenia stałości struktury adresu IP. Nie można go nazwać zbyt popularnym, ale warto na to zwrócić uwagę. Podejście to zakłada, że ​​statyczny adres IP jest rozumiany jako ciąg 4 grup 3-cyfrowych cyfr, który w zasadzie nie zmienia się o jedną cyfrę przez wystarczająco długi czas. W takim przypadku odpowiednia sekwencja nie może być w żaden sposób połączona z żadnym komputerem i stanowić na przykład algorytmu oprogramowania do generowania adresów IP w sieci lub infrastrukturze dostawcy Internetu.

powrót do treści ↑

Fakty dotyczące statycznego adresu IP

Główna cecha Statyczny adres IP (w najpopularniejszym znaczeniu, o którym wspomnieliśmy powyżej) - wytrwałość za każdym razem, gdy komputer łączy się z lokalnym dostawcą sieci lub routerem. W pierwszym przypadku użytkownicy lub właściciele sieci LAN z reguły zawierają umowę z dostawcą usług komunikacyjnych, zgodnie z którą statyczny adres IP jest przypisywany do komputera abonenta lub sieci LAN.

Stały adres IP przypisany do komputera przez dostawcę jest prawie gwarantowany, jako jedyny w całej globalnej przestrzeni online. Z kolei niemożliwe jest również obsługiwanie dwóch komputerów z tym samym adresem IP w tej samej sieci LAN.

W lokalnych sieciach komputerowych przeważają komputery ze stałym adresem IP. Jest to konieczne, aby zapewnić stabilność sieci LAN. Często serwery dostawców Internetu, z którymi łączą się abonenci, również mają statyczny adres IP.

Potrzeba posiadania stałego adresu IP wydawanego przez dostawcę Internetu na komputerze zwykłych użytkowników często wiąże się np. Z częstym korzystaniem z jakiejkolwiek usługi sieciowej na nim - opcjonalnie gry, z którą co jakiś czas łączą się inni gracze do czasu.

Ponadto statyczny adres IP od dostawcy może być przydatny do poprawy bezpieczeństwa połączeń z usługami bankowymi. Niektóre instytucje finansowe doceniają jedynie możliwość łączenia się swoich klientów z systemami typu Klient - Bank z komputerów o statycznym adresie IP. W takim przypadku dostęp do odpowiednich usług z dowolnego komputera stron trzecich jest praktycznie wykluczony - ponieważ ich adres IP jest prawie gwarantowany, że będzie inny. Obecność prawidłowego loginu, hasła, a nawet podpisu elektronicznego właściciela rachunku bankowego przez osoby trzecie nie będzie odgrywać żadnej roli.

powrót do treści ↑

Dynamiczne fakty dotyczące własności intelektualnej

Dynamiczne IP z kolei są kapryśne. Są przydzielane przez dostawcę usług internetowych lub router LAN na czas trwania sesji komunikacyjnej między określonym komputerem a serwerem.

Oczywiście w niektórych przypadkach ten sam adres IP może zostać przekazany komputerowi łączącemu się z Internetem lub komputerowi łączącemu się z siecią LAN kilka razy w różnych sesjach z serwerem. Ale jakiekolwiek wzorce, które pozwalają na przykład obliczyć, jaki będzie adres IP przy następnym połączeniu, są dość trudne do znalezienia tutaj.

Algorytmy programowe i sprzętowe, za pomocą których określony adres IP jest przypisywany użytkownikowi przy wejściu do Internetu, są znane tylko dostawcy. Definicja routera IP w sieci LAN jest czasami całkowicie przypadkowa. Jednak wiele modeli odpowiednich urządzeń sieciowych przypisuje adresy IP do lokalnych komputerów w oparciu o kolejność połączeń w sieci LAN. Na przykład, jeśli pierwszy komputer otrzymał adres IP taki jak 192.168.0.1, następny otrzyma adres 192.168.0.2.

powrót do treści ↑

Porównanie

Tak więc główna różnica między statycznym a dynamicznym adresem IP polega na tym, że pierwszy jest trwały i nie zmienia się, gdy abonent ponownie łączy się z dostawcą lub innymi komputerami w sieci lokalnej. Drugi zmienia się okresowo.

Należy zauważyć, że adres IP komputera (nadany przez dostawcę lub administratora sieci lokalnej) nie zawsze pokrywa się z adresem IP, pod którym ten komputer wchodzi do przestrzeni online - do witryn, sieci społecznościowych, inicjalizacji w komunikatorach. Faktem jest, że adres IP, pod którym komputer jest widziany przez serwery odpowiednich zasobów internetowych, może różnić się od adresu podanego przez dostawcę. Na przykład, jeśli użytkownik korzystał z serwera proxy podczas łączenia się z Internetem (na którym z kolei można zastosować algorytmy oprogramowania do wydawania zarówno statycznych, jak i dynamicznych adresów IP).

Ponadto niezwykle rzadko zdarza się, że statyczny adres IP, pod którym komputer jest zarejestrowany w sieci lokalnej, pokrywa się z adresem IP wydanym przez dostawcę, gdy odpowiednia sieć LAN jest podłączona do Internetu. To pod drugim adresem IP komputer zostanie zainicjowany w zasobach online. W takim przypadku ten adres IP może być zarówno statyczny, jak i dynamiczny - w zależności od umowy zawartej między właścicielami sieci LAN a dostawcą usług komunikacyjnych.

Kolejna godna uwagi kwestia: w teorii IP, które kiedyś było statyczne dla konkretnego komputera, często zaczyna być używane jako dynamiczne - i odwrotnie. Faktem jest, że oba typy adresów IP mają dokładnie taką samą konstrukcję, która, jak zauważyliśmy powyżej, wygląda jak „192.192.192.192”, gdzie 192 może być dowolną trzycyfrową cyfrą. Statyczne i dynamiczne adresy IP są całkowicie wymienne i są technologicznie identyczne. Różnica między nimi jest zatem bardzo mała i sprowadza się tylko do jednej cechy - zmienności podczas ponownego łączenia się z dostawcą sieci LAN lub routerem.

Po ustaleniu, jaka jest różnica między statycznym a dynamicznym adresem IP, ustalimy jego główne kryteria w tabeli.

powrót do treści ↑

Stół

Stałe IP Dynamiczne IP
Co oni mają ze sobą wspólnego?
Mają ten sam projekt
Poprzedni statyczny adres IP może zacząć być używany jako jeden z dynamicznych - i odwrotnie
Jaka jest różnica między nimi?
Zapisane dla komputera PC dla całej komunikacji z dostawcą Internetu lub routerem LAN Zmienia się po ponownym podłączeniu komputera do dostawcy sieci LAN lub routera

Każde urządzenie podłączone do Internetu ma swój własny numer identyfikacyjny, czyli adres IP w sieci. Za pomocą takiej dystrybucji komputery są w stanie komunikować się ze sobą, przekazując informacje, których potrzebuje użytkownik. Liczba takich adresów jest ograniczona do 4,3 miliarda możliwych kombinacji matematycznych.

Jaka jest różnica między dynamicznym a statycznym adresem IP? Który jest lepszy? Plusy i minusy każdego

Istnieją dwie metody przypisywania adresu IP:

1. DHCP (dynamiczna kontrola hosta)

2. Statyczne przydzielanie adresów IP.

Jaka jest różnica między dynamicznym a statycznym adresem IP? Który jest lepszy? Plusy i minusy każdego

Pierwszy typ jest bardziej powszechny w naszych czasach, ponieważ implikuje automatyczne przypisanie numeru IP w podsieci (sieci lokalnej), z którą się łączy, za co odpowiada host (modem, router lub inny komputer). Dzięki temu komputer może odbierać i wysyłać pakiety do hosta (lub odwrotnie, odbierać je od hosta), a host z kolei trafia do sieci globalnej i przesyła potrzebne pakiety przez Internet.

Jaka jest różnica między dynamicznym a statycznym adresem IP? Który jest lepszy? Plusy i minusy każdego

Drugi typ przypisania, statyczny, jest zwykle używany do obsługi serwerów. Aby użyć tego oznaczenia, będziesz musiał wysłać specjalną prośbę do dostawcy Internetu i być może za dodatkową opłatą. W przeciwieństwie do przypisywania dynamicznego statyczny adres IP nie zmienia się w czasie. W przeciwnym razie zasada działania jest identyczna.

Jaka jest różnica między dynamicznym a statycznym adresem IP? Który jest lepszy? Plusy i minusy każdego

Jeśli podsumujesz wyniki, to przypisanie dynamiczne ma zalety polegające na tym, że jest bezpłatne, w przypadku bana możesz zmienić adres IP, ale z drugiej strony możesz po prostu pobrać zablokowane IP, istnieje możliwość komunikacja się rozłącza.

Jaka jest różnica między dynamicznym a statycznym adresem IP? Który jest lepszy? Plusy i minusy każdego

Statyczny adres IP jest odpowiedni dla tych, którzy potrzebują bardziej stabilnego połączenia, którzy utrzymują własne serwery, a także dostawca będzie musiał zapłacić za adres statyczny.

Dzięki za lajki i reposty w sieciach społecznościowych! Subskrybuj na moim kanale.

Polecam przeczytać:
Co to jest adres IP? Jak szybko się tego dowiedzieć i w razie potrzeby zmienić?
Skąd mam wiedzieć, jaka jest szybkość mojego Internetu?
Wszystko, co musisz wiedzieć o modemach i routerach.

Adresy IP: dynamiczne a statyczne

Adres IP (adres protokołu internetowego) w najszerszym znaczeniu - adres określonego węzła sieci opartego na protokole IP. Mówiąc najprościej, każdy komputer lub urządzenie podłączone do Internetu otrzymuje unikalny adres IP i wygląda jak zestaw czterech liczb od 0 do 255 - rozdzielonych kropkami. Jest to tak zwany „zewnętrzny” adres IP, czyli ten, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do Internetu. Możesz znaleźć adres IP na wyspecjalizowanych witrynach - na przykład tutaj https://2ip.ru/).

Oprócz zewnętrznego adresu IP istnieje również lokalny adres IP, czyli adres w sieci określonego dostawcy. Faktem jest, że na świecie brakuje zewnętrznych adresów IP, a dostawcy często udostępniają ten sam adres IP kilku klientom. Ale jednocześnie w sieci samego dostawcy każdy komputer otrzymuje specjalny lokalny adres IP, który nie jest używany do uzyskiwania dostępu do globalnej sieci.

Zewnętrzny adres IP może być statyczny, czyli stały i dynamiczny - zmienia się za każdym razem, gdy ponownie łączysz się z siecią, ponownie uruchamiasz router i tak dalej. Wielu użytkowników, zauważając, że ich adres IP się zmienił, zaczyna zadawać pytania: czy wszystko w porządku, czy ich komputer został zhakowany i tak dalej. Teraz spróbujemy dowiedzieć się, jakie są zalety i wady dynamicznego i statycznego adresu IP oraz jak uzyskać potrzebny typ adresu.

Dlaczego IP się zmienia?

Niektórzy usługodawcy internetowi udostępniają dynamiczne adresy IP całkiem oficjalnie. Chodzi o to, że liczba unikalnych adresów IP dostępnych dla dostawcy może być mniejsza niż liczba jego klientów. Ale ponieważ często nie wszyscy użytkownicy łączą się z Internetem w tym samym czasie, czasami dostawcy zachowują się w następujący sposób: podczas łączenia użytkownik otrzymuje jeden z adresów IP, które są wolne na tę minutę, a na koniec sesji dostępu jest to IP wraca do listy dostępnych dla abonentów. Jednak w naszych czasach nie jest to już tak istotne, ponieważ większość ludzi korzysta z routerów i są one włączone 24 godziny na dobę.

Dynamiczne a statyczne adresy IP: zalety i wady

Dynamiczny adres IP

Powszechnie przyjmuje się, że dynamiczne adresy IP są znacznie bezpieczniejsze dla początkujących użytkowników. Na przykład, jeśli ktoś zacznie hakować twój węzeł sieciowy, aby uzyskać dostęp do twojego komputera, po tak elementarnej procedurze, jak ponowne uruchomienie routera, atakujący będzie musiał ponownie nauczyć się twojego adresu IP i rozpocząć hakowanie od zera.

Czasami ciągła zmiana adresu IP przydaje się do pracy. Na przykład, jeśli zajmujesz się SMM, ukrytym PR lub innymi działaniami związanymi z komunikacją w witrynach pod różnymi nazwami, będzie to wyglądać podejrzanie i niewiarygodnie z tym samym adresem IP. Przydaje się dynamiczna zmiana adresu IP.

W niektórych przypadkach na forach i konferencjach można zastosować tak zwany „ban”, czyli zakaz dostępu dla określonego uczestnika. Czasami stosuje się bardziej surowe ograniczenie - blokowanie określonego adresu IP. Jeśli podlegasz takim sankcjom, dynamiczna zmiana adresu IP pozwoli ci na swobodne odczytywanie informacji o twoim ulubionym zasobie, a nawet zarejestrowanie się tam pod nową nazwą w celu kontynuowania komunikacji. Przypadki, w których wszystkie adresy IP danego dostawcy są blokowane, są niezwykle rzadkie.

Dynamiczne IP jest również wygodne, gdy pracujesz z bezpłatnymi usługami hostingu plików. Często nakładane są na nie ograniczenia - na przykład możesz pobrać nie więcej niż 1 plik w ciągu 3-6 godzin z jednego adresu IP. Po pobraniu pierwszego dokumentu wystarczy ponownie uruchomić router i od razu rozpocząć pobieranie drugiego.

Statyczny adres IP

Statyczny adres IP nie ma tych zalet, ale ma inne zalety. Przykładowo, autoryzując na stronach internetowych banków i innych zasobach, które wymagają maksymalnej ochrony informacji, istnieje możliwość powiązania loginu (konta) z konkretnym adresem IP. Nawet jeśli osoby trzecie dowiedzą się, jakie jest Twoje hasło, jest mało prawdopodobne, aby miały dostęp do tajnych danych, ponieważ będzie to możliwe tylko z Twojego adresu IP. Pamiętaj jednak, że jeśli zmienisz dostawcę, utracisz ten adres IP. Ponadto nie będziesz mieć dostępu do swojego konta w witrynie z innej lokalizacji.

Czasami konieczne staje się zdalne uzyskanie dostępu do domu lub innego komputera - w tym celu używane jest specjalne oprogramowanie: na przykład TeamViewer lub Remote Administrator. Z pomocą takiego „oprogramowania”, znającego adres IP i specjalne hasło, będzie można pracować zdalnie z komputerem, przeglądać pulpit i całą zawartość. Najważniejsze jest to, że program jest zainstalowany na obu komputerach, w tym na tym, do którego chcesz uzyskać dostęp. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy komputer ma przypisany wstępnie zdefiniowany statyczny adres IP. W przypadku dynamicznego adresu IP nawet elementarne rozłączenie uniemożliwi uzyskanie zdalnego dostępu.

Ponadto statyczny adres IP jest wymagany, jeśli chcesz mieć serwer gier na swoim komputerze lub być dostawcą usług hostingowych dla swojej witryny. W takim przypadku oczywiście adres IP musi być stały, w przeciwnym razie użytkownicy będą stale tracić dostęp do twojego zasobu.

Jak zmienić dynamiczne IP na statyczne i odwrotnie

Jeśli Twój dostawca usług internetowych zapewnia statyczny adres IP iz jakiegoś powodu chcesz go zmienić lub ukryć, nie stanowi to problemu. Możesz użyć specjalnego narzędzia przeglądarki (https://2ip.ru/article/browserplugins) lub anonimizera (https://2ip.io/anonim/), które pozwala w każdej chwili uzyskać inny adres IP. Na przykład przejdziesz do witryny, w której Twoje IP zostało zablokowane. Ewentualnie we właściwościach połączenia sieciowego otwórz ustawienia protokołu TCP / IP w wersji 4/6 (w zależności od tego, którego używasz) i zaznacz opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”. W takim przypadku przy każdym nowym połączeniu z siecią Twój węzeł otrzyma nowy adres.

Jeśli wręcz przeciwnie, potrzebujesz statycznego adresu IP, a Twój dostawca usług internetowych zapewnia adres dynamiczny, możesz również rozwiązać ten problem. Musisz przejść do ustawień połączenia sieciowego, zaznaczyć pole obok „Użyj następującego adresu IP” i ręcznie zarejestrować konkretny adres IP. Oczywiście musi należeć do puli adresów dostępnych specjalnie dla twojego ISP. Jeśli adres jest już zajęty, będziesz musiał zmienić adres IP, aż znajdziesz wolny.

W niektórych przypadkach łatwiej jest skorzystać z usługi DynDNS (https://www.noip.com). Pozwala uzyskać subdomenę i powiązać ją z określonym urządzeniem sieciowym, w tym komputerem, który nie ma stałego adresu. Dzięki temu w każdej chwili będzie można dostać się do Twojego serwera FTP, strony internetowej lub innego zasobu z zewnątrz, ponieważ nawet przy dynamicznej zmianie prawdziwego adresu IP, dzięki usłudze, zostanie zapisany stały adres dostępu.

Elvis Ablyazizov Mistrz (1736) 11 lat temu

Adres IP nazywany jest dynamicznym, jeśli jest przypisywany automatycznie, gdy urządzenie łączy się z siecią i jest używany przez ograniczony czas, zwykle przed zakończeniem sesji połączenia. Statyczne adresy IP to stałe adresy, które można zmienić tylko ręcznie. Są używane w przypadkach, gdy administrator nie chce, aby informacje IP ulegały zmianie, na przykład dla serwerów wewnętrznych w sieci lokalnej, serwerów podłączonych do Internetu i routerów. Korzystając ze statycznego adresowania IP, przypisujesz adres i pozostaje on niezmieniony. Inne maszyny wiedzą, że zawsze jesteś dostępny pod określonym adresem IP i mogą się z Tobą skontaktować w dowolnym momencie, korzystając z tego adresu. Wielu użytkowników Internetu myli pojęcia „szarego” adresu IP i dynamicznego, błędnie wierząc, że wszystkie adresy przydzielane dynamicznie przez dostawcę usług internetowych są „szare”, a stałe adresy (przypisywane statycznie) są „białe”. To jest zasadniczo błędne. Każdy adres, zarówno „szary”, jak i „biały”, może być dynamiczny lub statyczny.

Olga Ivanova szałwia (19471) 11 lat temu

dynamiczne zmiany adresu IP po ponownym połączeniu i statyczne nie ... Odciągam szybko i wolę dynamiczną ... ponowne podłączenie neta i uniknięcie przekroczenia limitu czasu łącza ...

Elvis Ablyazizov Mistrz (1736) 11 lat temu

Aby to zrobić, wystarczy mieć oprogramowanie, które pozwoli Ci pracować przez serwer proxy) No lub kilka adresów takich jak ten: http://anonymizer.nntime.com

ZAROST Oświecony (44421) 11 lat temu

„Dobro” tego lub innego adresu IP polega na zadaniach, z których korzystasz. W przypadku torrentów, do zdalnego sterowania komputerem (na przykład przez RAdmin), do niektórych innych zadań potrzebny jest statyczny adres IP, aby maszyna była rozpoznawalna w sieci w dowolnym momencie. Dynamiczne IP jest dobre, jak już wspomniano, do pobierania z Rapidy. Pobrałem wolumin archiwum, połączyłem się ponownie (z przypisanym nowym IP) - pobierz nowy bez czekania godziny. Moja żona stale korzysta z torrentów, więc musi płacić miesięcznie (trochę) dodatkowo za statyczny adres IP. Nie potrzebuję torrentów, więc jestem zadowolony z bezpłatnego dynamicznego adresu IP.

Chleb Wyrocznia (91302) 11 lat temu

Jeśli dodatkowo w ustawieniach Twoja żona umieści dolny łącznik przed adresem, jej ocena nie będzie brana pod uwagę, ATP. za odpowiedź;)

Elvis Ablyazizov Mistrz (1736) 11 lat temu

W rzeczywistości, kochanie, twoja żona robi bzdury! Dlaczego potrzebuje statycznego adresu IP dla torrentów? Przecież strony tego typu uwzględniają statystyki nie dotyczące Twojego adresu IP, ale klucza dostępu, który jest przypisywany podczas rejestracji i przypisywany do Twojego konta! niektórzy "życzliwi", którzy widzą w sieci lokalnej głupio rozplanowane pliki torrent, oprócz podstawowych informacji pobieranych i publikowanych, aby każdy mógł je zobaczyć, starają się stamtąd jak najszybciej szpiegować klucz dostępu i używać go do zysk osobisty) w taki sposób, że gdy pobierają coś z torrenta, ruch nie jest uważany za niego, ale za konto, do którego ten klucz jest przypisany.

ex 7 Uczeń (58) 4 lata temu

Adres IP nazywany jest dynamicznym, jeśli jest przypisywany automatycznie, gdy urządzenie łączy się z siecią i jest używany przez ograniczony czas, zwykle przed zakończeniem sesji połączenia. Statyczne adresy IP to stałe adresy, które można zmienić tylko ręcznie. Stosuje się je w przypadkach, gdy administrator nie chce, aby informacje IP ulegały zmianie, na przykład w przypadku serwerów wewnętrznych w sieci lokalnej, serwerów podłączonych do Internetu i routerów. Korzystając ze statycznego adresowania IP, przypisujesz adres i pozostaje on niezmieniony. Inne maszyny wiedzą, że zawsze jesteś dostępny pod określonym adresem IP i mogą się z Tobą skontaktować w dowolnym momencie, korzystając z tego adresu. Wielu użytkowników Internetu myli pojęcia „szarego” adresu IP z dynamicznym, błędnie wierząc, że wszystkie adresy przydzielane dynamicznie przez dostawcę usług internetowych są „szare”, a stałe adresy (przypisywane statycznie) są „białe”. To jest zasadniczo błędne. Dowolny adres, zarówno „szary”, jak i „biały”, może być dynamiczny lub statyczny.

Добавить комментарий